Dopust

Dopust

AMBULANTA ADM MARN VODOVNIK JE ZAPRTA

14. in 15. 09. 2023

V ČASU ODSOTNOSTI JE NADOMEŠČANJE UREJENO:

14. 09. 2023 nadomeščanje DOPOLDNE Nastran Tatjana, dr. med. (04/510-17-50),
ambulanta.nastran@gmail.com
15. 09. 2023 nadomeščanje DOPOLDNE Košir Branko, dr. med, ( 04/510-17-17),
ambulanta.kosir@gmail.com

Med vikendom in ponoči v nujnih primerih pokličite dežurno
ambulanto ZD Škofja Loka (04/502-00-70) oz. št. 112